Zavřít

Uživatelské jméno:

Heslo:

 


Detail kurzu TAT tematicko apercepčný test

Jméno kurzu: TAT tematicko apercepčný test

Místo konání: online

Začíná dne: 13. 01. 2024

Končí dne: 14. 01. 2024

Počet míst: 18

Popis kurzu:

Podrobnější informace a možnosti přihlášení zde:
PŘIHLAŠENÍ ZDE


Kurz zoznámi účastníkov a účastníčky so základnými princípmi interpretácie TAT s dôrazom na vyzývacie charakteristiky testu, interpretačné systémy, kazuistické ukážky. Kurz má prispieť k rozvoju základných praktických zručností pri používaní TAT.
Popis metódy
Tematicko-apercepčný test je individuálnym projektívnym testom osobnosti, ktorý využíva naratívnosť (hovorenie príbehu) klienta k pochopeniu jeho vnútorného sveta. Súčasné interpretačné systémy TAT sa zameriavajú na: vnímanie sveta, percepciu a myslenie, vzťah k sebe a k druhým, emócie, obranné mechanizmy, zrelosť self klienta.
Počas vyšetrenia si kladieme tieto základné otázky:
1. Čo chce klient príbehom povedať? Aké je posolstvo jeho príbehu?
2. Do akej miery je príbeh kongruentný so stimulom?
3. Akým spôsobom sa príbeh rozvíja?
4. Aká je úroveň decentrácie v interpersonálnom priestore?
5. Akú podobu majú emócie v príbehu?
6. Aká je úroveň obranných mechanizmov?
Obsah kurzu:
Možnosti praktického využití TAT v psychodiagnostike, jeho postavenie medzi projektívnymi metódami. Účastníci a účastníčky sa zoznámia s adminstráciou kurzu a vyzývacími charakteristikami jednotlivých kariet. Ťažiskom kurzu je predstavenie aktuálnych interpretačných systémov: Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins), Afektívna škála (A. Thomas) a Manuál obranných mechanizmov (P.Cramer).
Súčasťou kurzu budú aj kauzistické ukážky koncipované podľa rôznych psychopatologických tém.
Podrobný obsah kurzu:
• praktický úvod do teórie osobnosti
• postavenie TAT v projektívnej diagnostike
• validita a reliabilita TAT
• rozdiely a podobnosti TAT a ROR
• vyzývací charakter TAT kariet
• Interpersonálna decentrácia (S. R. Jenkins)
• afektívna škála (A. Thomas)
• manuál obranných mechanizmov (P. Cramer)
• kazuistiky (s prihliadnutím na prevládajúcu psychopatológiu u klienta)
TERMÍN: 13. - 14.1.2023
So: 9 - 10: 30, 11:00 - 12:30, 14:00 - 15:30 hod.
Ne: 9 -10:30, 10:45 - 12:00 hod.
MIESTO: online (ZOOM)
Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách – predovšetkým psychológom prípadne študentom psychológie.
Účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu.
LEKTORKA:
PhDr. Táňa Fikarová, PhD. – vyštudovala psychológiu na FF MU. Päť rokov pracovala ako psychologička vo fakultnej nemocnici v Brne, kde získala skúsenosti s poradenstvom a psychoterapiou s deťmi aj dospelými. Dlhodobo sa venuje štúdiu a výučbe diagnostiky so zameraním na projektívne metódy. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte MU v Brne a externe spolupracuje s FSS MU, ako supervízorka projektivnychh psychodiagnostických metód spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicou v Havličkovom Brode. Poskytuje supervíziu kolegom v oblasti psychodiagnostiky. Od roku 2010 má súkromnú psychologickú prax „Terapie pod Špilberkem“.
Je členkou Rorschachovej spoločnosti. TAT sa venuje výskumne aj klinicky, spolueditovala monografiu Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy. 1. vyd. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012.
Otázky adresujte na
Mgr. Katarínu Mihinovú, e-mail: katkaprobstova@gmail.com
Organizátor: OZ Artea


Přhlašovací formulář na této stránce prosím NEODESÍLEJTE

Přihláška ke kurzu.

Jméno a příjmení*:

E-mail*:

Telefon*:

U kurzů pro odborníky uveďte pracovní pozici a zaměstnavatele:

*Souhlasím se zpracováním údajů v slouladu s nařízením GDPR.Budova centra

Kontakt

Terapie pod Špilberkem, s. r. o.

Údolní 5, 1. a 2. patro
Brno
602 000
IČ: 09796673
e-mail: info@terapiepodspilberkem.cz