Zavřít

Uživatelské jméno:

Heslo:

 


Detail kurzu Psychosomatické poruchy u dětí a dospívajících

Jméno kurzu: Psychosomatické poruchy u dětí a dospívajících

Místo konání: Terapie pod Špilberkem, Údolní 5 Brno

Začíná dne: 02. 11. 2024

Končí dne: 03. 11. 2024

Počet míst: 1

Popis kurzu:

Kurz je určen pro psychology, terapeuty, další odborníky kteří se setkávají s psychosomatickými klienty - i ve školách, poradenských zařízeních ap.

Kurz Psychosomatické poruchy u dětí a adolescentů poskytuje komplexní pohled na tuto problematiku, nejen co se týká teoretických základů, ale také praktických dovedností v oblasti diagnostiky a psychologické péče. Během první části kurzu jsou zdůrazněny psychologické a sociální faktory, které mohou přispět k vzniku psychosomatických poruch, a účastníci se seznámí s teoriemi v oblasti psychopatologie těchto poruch. Následně se kurz zaměřuje na orientační diagnostické postupy a intervence v psychologické péči o tyto klienty. Důraz je kladen na individuální přístup a multidisciplinární spolupráci mezi odborníky. Praktická část kurzu zahrnuje kazuistiky a diskuse o skutečných případech, což umožňuje účastníkům aplikovat získané znalosti a dovednosti v reálném prostředí (ve škole, v psychologických praxích a poradnách). Dílčím cílem je také podpořit odborníky, kteří přicházejí do styku s dětmi i dospívajícími s psychosomatickými potížemi. Závěrečná část kurzu je věnována sebezkušenosti s používanými terapeutickými přístupy (imaginativní a relaxační techniky).

Profily lektorů
MUDr. Stanislav Matoušek, Ph.D.
Psychiatrii a psychoterapii se věnuje od roku 2014, prošel m.j. Fakultní Nemocnicí Olomouc a pilotním týmem Včasných intervencí u závažných duševních onemocnění, vytvořeným v rámci studie Národního ústavu duševního zdraví. Před tím se v rámci doktorátu a působení na lékařské fakultě téměř deset let věnoval modelování vzniku nemocí z pohledu klasické medicíny. Psychoterapeuticky pracuje především metodou Biosyntéza, ve které má ukončený komplexní pětiletý výcvik. Biosyntéza je moderní směr v somatické terapii, založený na integraci tělového základu prožívání, porozumění svým přirozeným potřebám a uchopením vztahu vlastních potíží a životní historie. Metoda je vhodná též pro zpracování důsledků traumatu a při léčbě psychosomatických potíží. Zároveň v praxi používá též moderní narativní a dialogické přístupy, například reflexe a zaměření na mezilidské vztahy.

Mgr. Kateřina Ingrová
Provozuje soukromou psychologickou praxi Terapie po od r. 2012. Do psychologické péče přijímám dospělé i dětské klienty. Má ukončený psychodynamický psychoterapeutický výcvik (Brněnský institut psychoterapie), nástavbový výcvik EMDR a dále do terapeutické praxe integruje teorii a praxi z jednotlivých kurzů zaměřených na práci s klienty s psychosomatickými tématy ( Psychosomatický výcvik – Prof. Josef Hašto, UPOL. Katatymně imaginativní psychoterapie). Je členkou České asociace pro psychoterapii.
Zkušenosti s psychodiagnostikou, poradenstvím a psychoterapií získávala mimo jiné ve Fakultní nemocnici Brno, kde působila do roku 2021. Ve své práci se dlouhodobě věnuje zejména péči o klienty s psychosomatickými obtížemi. Externě spolupracuje s FSS MU, FF MU a Vzdělávacím institutem pro Moravu.

Rozsah : 16 hodin
Cena : 4.000 Kč

Přihláška ke kurzu.

Jméno a příjmení*:

E-mail*:

Telefon*:

U kurzů pro odborníky uveďte pracovní pozici a zaměstnavatele:

*Souhlasím se zpracováním údajů v slouladu s nařízením GDPR.Budova centra

Kontakt

Terapie pod Špilberkem, s. r. o.

Údolní 5, 1. a 2. patro
Brno
602 000
IČ: 09796673
e-mail: info@terapiepodspilberkem.cz