Zavřít

Uživatelské jméno:

Heslo:

 


Detail kurzu Poruchy emocí u dospívajících

Jméno kurzu: Poruchy emocí u dospívajících

Místo konání: Terapie pod Špilberkem, Údolní 5 Brno

Začíná dne: 20. 09. 2024

Končí dne: 21. 09. 2024

Počet míst: 8

Popis kurzu:

Poruchy chování a emocí a jejich projevy: se zaměřením na záměrné sebepoškozování

Seminář je určen především školním a dětským psychologům pracujícím s adolescenty a dospívajícími mimo klinické prostředí. Zaměříme se na tandemovou spolupráci psychologa (psychoterapeuta) a psychiatra v péči o dospívající s problematikou poruch chování a emocí. Lektorky kurzu představí orientační diagnostické postupy a konkrétní intervence s ohledem na vývojové období klientů/pacientů. Budou se věnovat tomu, co se v klinické praxi většinou schová pod kategorii “disharmonický vývoj osobnosti” v kontextu poruch chování a emocí a jejich projevů (sebepoškozování) - jak v ambulantní péči, tak za hospitalizace, včetně rámcové orientace v medikaci. Zaměří se i na etiologické faktory - jako jsou genetika, prostředí, rodinné interakce, traumatizující události apod., které mohou hrát roli ve vývoji poruch chování a emocí. Objasní psychopatologické mechanismy, které stojí za jejich vznikem a udržováním jako jsou dysregulace emocí, kognitivní zkreslení, problémy s impulzivitou atd. Teorie bude doplněna kazuistikami z praxe lektorek a součástí kurzů bude i sebezkušenost.

Rozsah : 12 hodin
Cena : 3200 Kč
20.9. pátek 13:30 - 18:00
21.9. sobota 9:00 - 14:30

LEKTORKY:
MUDr. Zuzana Studená
Provozuje soukromou psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi. Má atestaci z psychiatrie a ukončený nástavbový výcvik v OPD-2, je v psychoterapeutickém výcviku BIP a KIP. Své zkušenosti s psychiatricky nemocnými pacienty získala především ze svého působení v Psychiatrické nemocnici v Brně v Černovicích, kde pracovala do r. 2021. Má také zkušenosti se somatickými pacienty z plicního a interního oddělení nemocnice Blansko, kde pracovala do roku 2016 jako somatický lékař. Zajímá se o psychosomatiku a celostní přístup k člověku.

Mgr. Kateřina Ingrová
Patří ke kmenovým terapeutům Terapie pod Špilberkem, kde provozuje svou soukromou praxi od r. 2012. Absolvovala psychodynamický psychoterapeutický výcvik (Brněnský institut psychoterapie), nástavbový výcvik EMDR a dále do terapeutické praxe integruje teorii a praxi z různých směrů s psychosomatickými tématy ( Psychosomatický výcvik – Prof. Josef Hašto, UPOL. Katatymně imaginativní psychoterapie). Je členkou České asociace pro psychoterapii.
Zkušenosti s psychodiagnostikou, poradenstvím a psychoterapií získávala mimo jiné ve Fakultní nemocnici Brno, kde působila do roku 2021. Ve své práci se dlouhodobě věnuje zejména péči o klienty s psychosomatickými obtížemi. Externě spolupracuje s FSS MU, FF MU a Vzdělávacím institutem pro Moravu.

Přihláška ke kurzu.

Jméno a příjmení*:

E-mail*:

Telefon*:

U kurzů pro odborníky uveďte pracovní pozici a zaměstnavatele:

*Souhlasím se zpracováním údajů v slouladu s nařízením GDPR.Budova centra

Kontakt

Terapie pod Špilberkem, s. r. o.

Údolní 5, 1. a 2. patro
Brno
602 000
IČ: 09796673
e-mail: info@terapiepodspilberkem.cz