Zavřít

Uživatelské jméno:

Heslo:

 


Detail kurzu Péče o duši: Psychoterapeutické, filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání

Jméno kurzu: Péče o duši: Psychoterapeutické, filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání

Místo konání: Údolní 5, Brno

Začíná dne: 22. 10. 2021

Končí dne: 23. 10. 2021

Počet míst: 11

Popis kurzu:

Workshop vedený Martinem Beck Matuštíkem (Arizona State University,) na téma umírání, smrti a jejich rolí v současném světě z pohledu psychoterapie, filozofie a spirituality.

Od Platona a Buddhy k Maimonidovi, Heideggerovi a Kűbler-Rossové teoretici a praktikové péče o duši připouštějí, že postoje ke smrti a umírání rýsují cestu k pochopení lidské existence. Ukazuje přerušení života smrtí na jakousi jinou kontinuitu, anebo jsou duchovní tradice ve své podstatě popřením smrti? Přibližuje se vědecké zdokonalování lidského těla a prodlužování života ideji nesmrtelnosti?

Workhop je členěn na teoretické části, praktická cvičení a sebezkušenostní skupinovou práci. Budeme zkoumat, jak představy o člověku ovlivňují pojetí smrti a jaký význam má ne/smrtelnost pro žití v přítomnosti:
1. Teorie lidské existence dle vybrané literatury a duchovních tradic
2. Diskuze osobní a kolektivní ne/smrtelnosti v kontextu tradic, práce s umírajícími a prodlužování života
3. Meditační cvičení na témata života v přítomnosti, proměnlivosti času, konečnosti a procesu umírání
4. Práce ve skupinách: a) projekt postsekulárního hospice budoucnosti, b) nesmrtelnost, meditace a smysl lidského života v kontextu infobiotech revoluce (legacy, longevity, reverse aging, enhancement)

Co se na semináři dozvíte
·Jaký je psychologický, filozofický a duchovní pojem péče o duši (cura animarum) z hlediska srovnávací filozofie a religionistiky
·Jak působí popírání smrti a umírání na každodenní život a kulturu (Ernest Becker)
·Jak může člověk žít lépe, kdyby se v něm probudilo uvědomnění si jeho smrtelnosti
·Jak pracovat meditativně s denní úzkostí a strachem ve vztahu k vědomí smrti a umírání (Joan Halifax)
·Jaký je průběh posledních stádií umírání z fyziologického i spirituálního pohledu (Tibetská Kniha Mrtvých)
·Jaká jsou stádia prožívání vlastního umírání a ztráty blízké osoby u pozůstalých (Kűbler-Rossová)

Pro koho je seminář určen
· Psychoterapeuty a jiné profesionály pracujícími s pozůstalými
· Osoby, které pečovaly, pečují či se připravují na péči o umírající doma anebo v hospici
· Sociální pracovníky, lékaře a jiné profesionály pečující o dlouhodobě nemocné a umírající
· Osoby, které ve svém životě zažívají úzkost z vlastní smrti i smrti druhých
· Zájemce o meditaci jako péči o duši
· Zájemce o kontemplativní péči o dlouhodobě nemocné a umírající
· Zájemce o srovnávací filozofii a religionistiku smrti a umírání
· Zájemce o otázky spojené s prodlužováním života a prožitkem nesmrtelnosti
· Osoby v sebezkušenostním výcviku

Cena: 3200 Kč

Další informace a aktuální dění na stránce FB události Péče o duši: Psychoterapeutické, filozofické a duchovní otázky o smrti a umírání | Facebook

Přihláška ke kurzu.

Jméno a příjmení*:

E-mail*:

Telefon*:

U kurzů pro odborníky uveďte pracovní pozici a zaměstnavatele:

*Souhlasím se zpracováním údajů v slouladu s nařízením GDPR.Budova centra

Kontakt

Terapie pod Špilberkem, s. r. o.

Údolní 5, 1. a 2. patro
Brno
602 000
IČ: 09796673
e-mail: info@terapiepodspilberkem.cz