Zavřít

Uživatelské jméno:

Heslo:

 

Detail specialisty - Daniel Žahour

Daniel Žahour

Profilová fotka uživatele - Daniel Žahour

Nabízím psychologické poradenství a diagnostiku, terapii a hypnoterapii vedenou v individuálních konzultacích, ale i při společné práci s rodinou a s dětmi.
Ve vzájemné komunikaci s klientem směřujeme k nalézání řešení, která jsou pro klienta v danou chvíli dostupná. Klient potom postupně realizuje různé drobné změny ve svém životě, které obvykle vedou k větším změnám. Tím se postupně mění celkový postoj a myšlení nejen u klienta, ale také v jeho blízkém okolí. Postupné změny jsou viditelné a hmatatelně ovlivňují další běh událostí v životě klienta.

Pracuji v profesi psychologa od roku 2007. Po ukončení studia jednooborové psychologie na FF Masarykovy Univerzity jsem začal pracovat ve škole pro žáky se zdravotním znevýhodněním, kde dosud působím jako školní psycholog, psycholog speciálně pedagogického centra a speciální pedagog. V mezičase jsem vystudoval Speciální pedagogiku na MU a různé kurzy z oblasti psychologie, pedagogiky, psychoterapie, hypnoterapie, NLP apod. Pro efektivní práci s klienty mne ale nejvíce pozitivně ovlivnil dlouhodobý psychoterapeutický výcvik MUDr. Františka Matušky "Hypnotická a nehypnotická komunuikační a strategická psychoterapie Miltona H. Ericksona". Tento výcvik, společně s dalším vzděláváním, obohacuje mou psychologickou praxi o využívání hypnózy. Jde o změněný stav vědomí, při němž můžeme snadněji aktivovat skryté zdroje v našem podvědomí, dávno zapomenuté či nevyužité znalosti a zkušenosti, které následně pomáhají při nalézání a realizaci řešení.

Více informací naleznete zde: www.psycholog-zahour.cz

Ceník

Psychologické poradenství, individuální, párová a rodinná terapie, hypnoterapie: 800 Kč / hodinu
Psychologická diagnostika: 600 Kč / hodinu

Kontakt

Telefon: 608 970 792
Email: daniel.zahour@gmail.com

Údolní 5, 60200 Brno, 2. patro
IČ 75194660

Náš terapeutický tým

Budova centra

Kontakt

Terapie pod Špilberkem, s. r. o.

Údolní 5, 1. a 2. patro
Brno
602 000
IČ: 09796673
e-mail: info@terapiepodspilberkem.cz