Zavřít

Uživatelské jméno:

Heslo:

 

Detail specialisty - Richard Pavelka

Richard Pavelka

Profilová fotka uživatele - Richard Pavelka

Poskytuji psychologické služby dospělým a dětským klientům, pracuji s rodinami při rodinné terapii ve spolupráci s kolegyní z našeho centra. Setkávám se s partnery při práci na vztahových potížích v rámci párové terapie.

Při poskytování psychologické péče vycházím z dlouhodobého vzdělávání a praxe. Mám širokou zkušenost z nemocničního prostředí, pracoval jsem s pacienty s tělesnými a psychickými potížemi ve všech věkových skupinách. Mám rozsáhlé zkušenosti ze zpracovávání životních krizí a z poskytování krizové intervence.

Z dlouholeté práce ve zdravotnictví mám zkušenosti s psychosomatickými zdravotními potížemi a medicínsky nevysvětlitelnými příznaky, které je možné v psychologické péči lépe zvládnout.

Do péče v soukromé praxi přijímám dospělé, dospívající i děti. V terapeutické místnosti - na rozdíl od nemocničního pokoje - můžeme použít širokou škálu technik se zaměřením na léčebné působení. Můžeme se věnovat krátkodobému i dlouhodobému psychologickému vedení a rozvoji osobnosti. Využívám přístupy, které vycházejí z principů Gestalt terapie.

Oblasti, kterým se s klienty nejčastěji věnuji, jsou následující:
* zvládání nároků a stresů v běžném životě
* truchlení nad ztrátou blízké osoby
* zlepšování komunikace a interakce s okolím
* potíže s chováním dětí
* nadměrná sebekritika, snížená sebedůvěra a sebevědomí
* problémy ve vztazích a v rodině
* vývojové životní krize
* nadměrná únava a neproduktivnost
* omezující obavy, úzkosti a smutek
* potíže s motivací
* psychická traumata
* depresivní stavy
* sexuální potíže a poruchy
* psychosomatické potíže
* psychologické vedení pacientů, kteří se léčí ambulantně na psychiatrii
* vedení sportovců k lepším výkonům
* v rodinné terapii se zaměřuji na psychosomatické poruchy, na stabilizaci vztahů a rodinného systému v širokém spektru adaptačních potíží (vztahová, vývojová a interakční témata)

Podoba spolupráce může být různě dlouhá - několik sezení zaměřených na konkrétní problém, až po dobu několika let, ve kterých se zaměřujeme na udržování kompenzovaného psychického a tělesného stavu klienta. Jsem akreditovaným trenérem kondičního běhu a kladu důraz na jednotu psychického a tělesného fungování. Některým klientům pomáhám v začátcích pravidelného pohybu a v motivaci ke sportu a k dosahování lepších výsledků.

Ve své práci kladu důraz na rovnováhu duševního a tělesného zdravotního stavu. Používám psychoterapeutické postupy v rámci gestalt terapie, techniky relaxace, imaginativní a hrové postupy, hypnózu a další postupy.

Praktické informace:

Jedno sezení trvá 50 minut.
Na první konzultaci je nutné objednat se předem.
Celkový počet setkání záleží na intenzitě potíží a délce jejich trvání. Délku spolupráce domluvíme na základě společného kontraktu (jednorázová konzultace až po dlouhodobé pravidelné setkávání, s frekvencí nejčastěji 1x týdně).
Pokud musí klient změnit nebo zrušit domluvený termín, je nutné změnu sdělit 24 hodin předem, nejlépe zasláním SMS na číslo 776 83 53 39, jinak celou částku za neuskutečněné sezení uhradí.
Poskytovaná služba není hrazena ze zdravotního pojištění - konzultace jsou placeny přímo anebo bezhotovostně.
Během zhoršené epidemické situace poskytuji také konzultace on-line prostřednictvím videochatu.

Jak se objednat?
Pokud zvažujete setkání se mnou, napište mail, pošlete sms nebo zavolejte.

Na prvním sezení se domluvíme, jaké zaměření bude naše spolupráce mít a jaké postupy budeme používat. Doptám se na potřebné informace, dosavadní somatickou léčbu a aktuální zdravotní stav. Pokud se domluvíme na dalších sezeních, upřesníme si pravidla spolupráce a dohodneme další termín.

Ceník

Individuální konzultace (50 minut) 1300,-
Párová konzultace (50 minut) 1500,-
Rodinná konzultace (90 minut) 2000,-
Rodinná konzultace se 2 terapeuty (2x 50 minut) 4000,-
Supervize (50 minut) - cena dle kontraktu (organizace, tým, případová supervize) a délky spolupráce.

Kontakt

776835339
rpavelka@gmail.com

Údolní 5, Brno, 602 00, IČ: 76078736
zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Magistrátu města Olomouce
od 1. 3. 2008, ev. číslo ŽL: 380501-10319135.

Náš terapeutický tým

Budova centra

Kontakt

Terapie pod Špilberkem, s. r. o.

Údolní 5, 1. a 2. patro
Brno
602 000
IČ: 09796673
e-mail: info@terapiepodspilberkem.cz