Zavřít

Uživatelské jméno:

Heslo:

 

Úvodní stránka, informace a terapeutický tým

O našem centru

Úvodní logo centra Terapie pod Špilberkem

Terapie pod Špilberkem je psychoterapeutické centrum sdružující několik psychologů poskytujících péči klientům všech věkových kategorií a pracujících se širokým spektrem psychologické problematiky.

Pracujeme s rodinami, dětmi od narození, adolescenty, se studenty i s dospělými. Poskytujeme jednorázovou i dlouhodobou psychologickou péči od krizových životních situací, psychosomatických poruch, vztahových obtíží, výchovy a mezigeneračního soužití, osobních problémů, vývojových poruch a osobnostního rozvoje a podpory sebedůvěry.

Více informací

Mezi nejčastěji řešené obtíže patří

Depresivní stavy, stavy emoční lability včetně vznětlivosti a osobnostní obtíže, životní krize dlouhodoběji zdravých klientů, psychosomatické obtíže, úzkostné stavy včetně panických úzkostí, vztahové obtíže, silně prožívané fobie (strachy), nutkavé stavy.

Podmínky

Na psychologickou konzultaci je nutné se objednat dopředu. Pro objednání volejte na telefonní čísla uvedená u jednotlivých terapeutů. Můžete nás kontaktovat samozřejmě i mailem. Sezení je možné bez finanční náhrady telefonicky zrušit nejpozději den předem před jeho konáním. Pokud klient nedodrží tuto lhůtu, musí domluvené terapeutické sezení uhradit, i když na něm není přítomen. V případě, že se klient nedostaví na domluvené terapeutické sezení bez oznámení, může ho terapeut telefonicky kontaktovat. V případě, že se klient dostaví na sezení později, čas ukončení zůstává zachován a klient uhradí plnou částku.

Standardní sezení trvá 50 minut

V práci s klienty se řídíme etickým kodexem, upravujícím mimo jiné důvěrnost získaných informací a základní etiku práce. Naše služby jsou poskytovány za přímou úhradu, ceníky naleznete v odkazech u jednotlivých terapeutů.

Nejaktuálnějsí informace a události

Aktuální dění, události a zajímavosti můžete sledovat na našem profilu na facebooku.

Méně informací

Náš terapeutický tým

Hrad Špilberk

Kontakt

Terapie pod Špilberkem

Údolní 5, 2.patro
Brno
602 000
e-mail: info@terapiepodspilberkem.cz